Inwestorzy wycofują kapitał z rynków wschodzących

Inwestorzy wycofują kapitał z rynków wschodzących

Duże zastrzyki finansowe dla amerykańskiej gospodarki poprawiają jej najbliższe perspektywy. Z uwagi na to inwestorzy wycofują swoje środki z rynków wschodzących. Z danych, którymi dysponuje IIF, wynika, że ​​w ciągu ostatnich 2 miesięcy inwestorzy wycofali kapitał z obligacji rynków wschodzących szacowany na 3 mld USD. Najaktywniej pozbywali się papierów wartościowych takich krajów jak Indie, Indonezja czy RPA. Jeśli chodzi o akcje, odpływ kapitału w okresie luty-marzec wyniósł około 670 mln USD. Eksperci uważają, że ogólny optymizm co do tempa ożywienia gospodarczego w USA wpływa na nastroje inwestorów. Oczekują m.in. umocnienia dolara i wzrostu rentowności amerykańskich obligacji rządowych. Dodatkowo duże pakiety pomocy finansowej dla gospodarki mogą spowodować znaczny wzrost inflacji. W związku z tym Fed może zdecydować o podwyższeniu podstawowej stopy procentowej. Na tle tej prognozy zainteresowanie inwestorów papierami wartościowymi krajów rozwijających się spada.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: