Inwestorzy zaniepokojeni spadkiem zysków firm

Inwestorzy zaniepokojeni spadkiem zysków firm

Eksperci z Bank of America przeprowadzili ankietę wśród zarządzających funduszami i odkryli, że ich oczekiwania co do perspektyw globalnego wzrostu gospodarczego spadły o 14 pkt proc. i odnotowały najniższą wartość od kwietnia ubiegłego roku. Nastroje uczestników badania pogorszyły się po publikacji ostatniego raportu Departamentu Pracy USA. Rozprzestrzenianie się wariantu delta negatywnie wpływa na zyski firm, ponieważ popyt konsumencki spada, a wydatki rosną. Wszystkie te czynniki niepokoją kierowników funduszy, którzy z kolei znacząco obniżyli swoje oczekiwania dotyczące globalnych zwrotów. Teraz ich prognozy wskazują, że ogólny indeks zysków przedsiębiorstw może spaść do najniższego poziomu od maja ubiegłego roku. Ogólnie oczekiwania zarobków uczestników wrześniowego sondażu spadły o 29 pkt proc. w porównaniu ze wskaźnikiem sierpniowym. Dalszego spadku rentowności spodziewa się 22% ankietowanych, podczas gdy w sierpniu odsetek takich osób wynosił 15%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: