Inwestycje kapitałowe w Australii w dół

Australijskie nakłady inwestycyjne były gorsze niż prognozowano. Spodziewano się spadku nakładów inwestycyjnych o 1,5% w trzecim kwartale. Jednocześnie Urząd Statystyczny kraju zanotował kwartalny spadek wskaźnika o 3%. Poprzedni kwartał zakończył się spadkiem nakładów inwestycyjnych o 6,4%. Tym samym następuje spowolnienie tempa spadku. Inwestycje w maszyny i urządzenia spadły w omawianym kwartale o 2,2%. Jeszcze bardziej spadły inwestycje kapitałowe w budynki i budowle – o 3,7%. Wydatki inwestycyjne w Australii spadły o 13,8% rok do roku. Inwestycje prywatne spadły w trzecim kwartale o 1,2%. Przedstawiciele biznesu, którzy wzięli udział w ankiecie, stwierdzili, że w przyszłości inwestycje prawdopodobnie kontynuują spadek i stopniowo będą się zbliżać do minimum. Gospodarka Australii nadal znajduje się pod presją negatywnych skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: