Inwestycje nierezydentów w amerykańskie obligacje skarbowe gwałtownie w dół

Inwestycje nierezydentów w amerykańskie obligacje skarbowe gwałtownie w dół

Departament Skarbu USA opublikował dane o zmianie wysokości inwestycji nierezydentów w obligacje skarbowe. Pod koniec marca spadły one o 70,3 mld USD do 7 bln 28,4 mld USD. Ponad połowa tej kwoty przypada na banki centralne, a także rządy różnych krajów. Rosja po raz kolejny zmniejszyła swoje inwestycje w amerykańskie papiery wartościowe w marcu o 1,8 mld USD do 4 mld USD. W maju 2018 roku Rosja opuściła listę krajów dużych posiadaczy amerykańskich obligacji skarbowych i ostro zmniejszyła swoje inwestycje w związku z sankcjami nałożonymi przez Biały Dom. Japonia pozostaje światowym liderem pod względem wielkości inwestycji w amerykańskie papiery wartościowe. Jej inwestycje na koniec marca sięgnęły 1 bln 240,3 mld USD. Chiny tradycyjnie zajmują drugie miejsce z wynikiem 1 bln 100,4 mld USD. Oba te kraje również zmniejszyły w marcu swoje inwestycje. Kolejne trzy miejsca zajmują Wielka Brytania, Irlandia i Luksemburg. Kraje te jednak pozostają znacznie w tyle za liderami pod względem wielkości inwestycji.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: