Inwestycje w technologię i konsumpcję przyczynią się do wzrostu PKB Chin

Inwestycje w technologię i konsumpcję przyczynią się do wzrostu PKB Chin

Władze chińskie uważają, że konsumpcja i inwestycje w technologie powinny być priorytetowymi obszarami wzrostu gospodarczego w tym roku. Według Reutersa inwestycje w kosztowne projekty infrastrukturalne nie są dziś priorytetem. Należy zauważyć, że inwestowanie w tak duże projekty po kryzysie w 2008 r. doprowadziło do wzrostu zadłużenia. Rząd chiński uważa, że ​​inwestycje w nowe kierunki, takie jak 5G i konsumpcja krajowa, które są główną siłą napędową wzrostu gospodarczego, są teraz ważniejsze. W tym roku Chiny nie wyznaczyły celu wzrostu, po raz pierwszy od 2002 roku. Wynika to z utrzymującej się niepewności co do rozprzestrzeniania się koronawirusa i jego konsekwencji, a także rosnącego napięcia w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Kraj nie wyklucza drugiej fali pandemii COVID-19.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: