JPMorgan zwiększył kwartalny zysk netto 2,6 razy

JPMorgan zwiększył kwartalny zysk netto 2,6 razy

Kwartalny raport opublikowany przez największy pod względem aktywów bank w Stanach Zjednoczonych JPMorgan Chase wykazał wzrost zysku netto 2,6 razy w ciągu dwunastu miesięcy – do 11,948 mld USD. Zysk na akcję w wysokości 3,78 USD przekroczył prognozę ekonomistów, którzy zakładali 3,18 USD. Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano przychody w wysokości 31,395 mld USD po spadku w stosunku do tego samego wskaźnika z roku poprzedniego o 7%. Jednak przychody okazały się wyższe od szacunków ekonomistów, zakładających 29,97 mld USD. W tym samym okresie bank uwolnił 3 mld USD rezerw, zwiększając swój kwartalny zysk. Dochody odsetkowe zostały obniżone o 8% a pozaodsetkowe o 7%. Średnia stopa zwrotu z kapitału spadła do 18% z 23% w okresie styczeń-marzec. Działalność detaliczna wygenerowała dla banku przychody w wysokości 12,76 mld USD, co oznacza wzrost o 3% w ciągu roku. Dochód hipoteczny spadł o 20%. Jednocześnie 15% wzrost przychodów odnotowano w zakresie kredytów dla konsumentów i małych firm. Bank korporacyjny i inwestycyjny zmniejszył swoje przychody o 19%. Dochody z zarządzania aktywami wzrosły w ciągu roku o 20% i wyniosły 4,107 mld USD.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: