JPMorgan zwiększył zysk w trzecim kwartale

JPMorgan zwiększył zysk w trzecim kwartale

JPMorgan, największy bank w Stanach Zjednoczonych pod względem aktywów, opublikował raport na temat wyników za trzeci kwartał. W raportowanym okresie jego zysk netto wyniósł 9,443 mld USD, wzrastając w ciągu roku o 4%. Zysk na akcję w wysokości 2,92 USD przewyższył szacunek ekonomistów wynoszący 2,23 USD. W tym samym czasie przychody spadły do ​​29,941 mld USD. Na koniec tego samego okresu ubiegłego roku były one na poziomie 30,014 mld USD. Według prognoz ekonomistów, liczba ta miała wynieść 28,215 mld USD. W okresie od lipca do września do rezerw na ewentualne straty kredytowe skierowano 611 mln USD, czyli znacznie mniej niż w poprzednich trzech miesiącach – 10,47 mld USD. Bank obniżył w tym kwartale dochód odsetkowy netto o 9% – do 13,1 mld USD. Jednocześnie wzrost o 7% wykazały dochody niezwiązane z otrzymywaniem odsetek. Ich wynik wyniósł 16,8 mld USD. Dział detaliczny banku w omawianym okresie wskazał na spadek przychodów i zysku netto o 9%. Jednocześnie dochody z kredytów hipotecznych wzrosły o 17%. Dział inwestycji korporacyjnych odnotował 21% wzrost przychodów i 52% wzrost dochodu netto.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: