Kongres USA podniósł prognozę wzrostu PKB

Kongres USA podniósł prognozę wzrostu PKB

Biuro Budżetowe Kongresu USA zrewidowało w górę wcześniej opublikowane prognozy dotyczące gospodarki kraju. Obecnie oczekuje, że produkt krajowy brutto w IV kwartale wzrośnie o 7,4% w ujęciu rocznym. W lutowej prognozie zakładano wzrost na poziomie zaledwie 3,7%. Poprawa wskaźnika wiąże się z szybszym ożywieniem w amerykańskiej gospodarce dzięki programowi stymulacyjnemu o wartości 1,9 bln USD, który został zatwierdzony w marcu. Istotnie podniesiono również prognozę inflacji. Oczekuje się, że do końca roku ceny konsumpcyjne wzrosną o 2,8%, co o 1,1 pkt proc. więcej niż zakładała prognoza lutowa. W przyszłym roku inflacja w USA zbliży się do 2%. Urząd Budżetowy spodziewa się końca bieżącego roku fiskalnego z deficytem budżetowym w wysokości 3 bln USD, co odpowiada 13,4% PKB. W poprzednim roku podatkowym odnotowano deficyt w wysokości 3,1 bln USD, co odpowiadało 15,2% PKB.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: