Kwartalny zysk Siemensa spadł prawie 3 – krotnie

Kwartalny zysk Siemensa spadł prawie 3 – krotnie

Kwartalna wydajność niemieckiego konglomeratu przemysłowego Siemens znacznie się pogorszyła na tle walki z koronawirusem. Biorąc pod uwagę dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa, firma spodziewa się dalszych szkód wynikających z jego skutków w następnym kwartale finansowym. Drugi kwartał fiskalny do końca marca Siemens zakończył 64-procentowym spadkiem zysku netto w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego do 697 mln euro. W tym okresie jednostki przemysłowe zmniejszyły skorygowaną EBITDA o 18% do 1,59 mld EUR. Całkowite przychody Siemensa wyniosły 14,225 mld EUR, prawie bez zmian w porównaniu z tym samym wskaźnikiem z poprzedniego roku. W okresie sprawozdawczym firma otrzymała nowe zamówienia o wartości 15,1 mld EUR, czyli o 8% mniej niż przed rokiem. Branża oprogramowania i technologii odnotowała kwartalny przychód w wysokości 3,7 mld EUR. W ciągu roku jego objętość spadła o 9%. Przychody z Departamentu Infrastruktury Intelektualnej pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie w 3,5 mld EUR. Przychody działu inżynierii transportu wyniosły 2,26 mld EUR, co wskazuje na wzrost o 7% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Dział sprzętu diagnostycznego zwiększył przychody o 5% do 3,7 mld EUR.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: