Kwartalny zysk Walmartu w dół o 32 proc.

Kwartalny zysk Walmartu w dół o 32 proc.

Kwartalny raport amerykańskiej firmy Walmart, zarządzającej największą na świecie siecią hurtową i detaliczną, wykazał 31,6 proc. spadek zysku netto w skali roku. Według wyników za I kwartał pod koniec kwietnia spółka zanotowała zysk netto na poziomie 2,73 mld USD. Jednocześnie roczny 32,3 proc. wzrost wykazał dochód z działalności operacyjnej, który wyniósł 6,9 mld USD. Skorygowany zysk na akcję w wysokości 1,69 USD przekroczył prognozę ekonomistów na poziomie 1,21 USD. Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano przychód w wysokości 138,31 mld USD. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wskaźnik ten wzrósł o 2,7%. Szacunki ekspertów zakładali przychód na poziomie 132,1 mld USD. W tym kwartale firma zwiększyła sprzedaż bezpośrednią o 6 proc., a sprzedaż online o 37 proc. Firma zgłosiła również ponad dwukrotny wzrost sprzedaży online w ciągu ostatnich dwóch lat. Od początku 2021 r. kapitalizacja Walmartu spadła o 3,7 proc. Jego akcje wzrosły we wtorek o 3 proc.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: