Lane bardziej ostrożny w ocenie ożywienia gospodarki Strefy Euro

Rzecznik Europejskiego Banku Centralnego Philip Lane powiedział, że aktywność w Strefie Euro odradza się nierównomiernie. Dlatego jego zdaniem nie należy zbyt optymistycznie patrzeć na stan gospodarki regionu. W najbliższych miesiącach Bank Centralny będzie musiał kontynuować działania stymulujące. Wcześniej w tym tygodniu Christine Lagarde, szefowa EBC, wydała optymistyczne oświadczenie, w którym chwaliła tempo ożywienia gospodarczego w Strefie Euro. Z jej słów wynikało, że Bank Centralny nie planuje dyskusji nad rozszerzeniem środków wspierających gospodarkę. Analitycy potraktowali wystąpienie Lagarde jako zbyt optymistyczne. Oświadczenie Philipa Lane’a miało na celu ujawnienie istrniejących zagrożeń. Zwrócił uwagę m.in. na trudną sytuację w sektorze usług Strefy Euro. Obszar ten odbudowuje się w bardzo wolnym tempie. Przypomniał też o niskiej inflacji. Jedną z przyczyn jej spadku było obserwowane w ostatnim czasie umocnienie europejskiej waluty.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: