Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła USA w ciągu tygodnia

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła USA w ciągu tygodnia

W ubiegłym tygodniu 1,877 mln USD złożyło wniosek o zasiłek dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych. W tym okresie ich liczba zmniejszyła się o 249 tys., według Departamentu Pracy USA. Ekonomiści spodziewali się, że liczba Amerykanów ubiegających się o zasiłek wyniesie 1,8 mln. W sumie, od 21 marca, na początku ograniczeń związanych z pandemią, 42,6 mln osób złożyło wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. 28 marca osiągnięto tygodniowe historyczne maksimum wniosków w wysokości 6,867 mln sztuk. Po osiągnięciu tego szczytu ich liczba stopniowo maleje. Ponadto liczba ta po raz pierwszy od początku zawieszenia przedsiębiorstw spadła poniżej dwóch milionów. Według wyników z ostatnich czterech tygodni średnia liczba wniosków spadła o 324,75 tys. do 2,284 mln. W ciągu tygodnia 23 maja wzrosła liczba Amerykanów, którzy nadal otrzymują świadczenia, o 649 tys. Łączna liczba takich obywateli wyniosła 21,487 mln osób.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: