Majątkowe fundusze państwowe inwestują w akcje spółek spoza Stanów Zjednoczonych

Majątkowe fundusze państwowe aktywnie inwestują w akcje. Co więcej, ich interesy wykraczają poza Stany Zjednoczone. Według eVestmen, w drugim kwartale wolumen inwestycji państwowych funduszy majątkowych przekroczył 7 mld USD. Z tej kwoty prawie 6 mld USD zainwestowano w papiery wartościowe spółek o wysokiej kapitalizacji. Jeden z dyrektorów Franklin Templeton, Matthew Williams, powiedział, że NWF z różnych krajów wykazały ostatnio zwiększone zainteresowanie akcjami na rynku globalnym. Jednocześnie większość z nich nie rozważa inwestowania w amerykańskie papiery wartościowe. Matthew Williams zauważył również, że zależne od ropy naftowej państwowe fundusze majątkowe zwykle wykorzystują papiery wartościowe spółek jako instrumenty zabezpieczające. Jak pokazuje historia, prawie zawsze istnieje odwrotna korelacja między akcjami spółek a cenami ropy. W związku z tym NWF zależne od ropy naftowej inwestują w papiery wartościowe dużych firm.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: