MFW poprawia prognozę wzrostu gospodarczego dla Litwy

MFW poprawia prognozę wzrostu gospodarczego dla Litwy

Prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotycząca wzrostu gospodarczego na Litwie w 2021 r. została zrewidowana w górę z wcześniej oczekiwanych 3,2% do 4,4%. Raport fundacji zwraca uwagę na solidne fundamenty litewskiej gospodarki, dzięki której kraj przetrwał kryzys spowodowany pandemią koronawirusa. W okresie przedkryzysowym Litwa wykazała się wysokim tempem wzrostu gospodarczego, stabilnym poziomem rentownego systemu bankowego i dobrym poziomem rezerw. Czynniki te, w połączeniu z konsekwentnymi działaniami rządu Litwy i członkostwem w Strefie Euro, pomogły krajowi rozpocząć aktywne ożywienie. Według wyników z ubiegłego roku gospodarka krajowa spadła tylko o 0,8%, podczas gdy w Strefie Euro odnotowano 6,7% spadek. W pierwszych trzech miesiącach br. rząd wprowadził kolejne restrykcje, aby powstrzymać nowy wzrost pandemii, ale nie zatrzymało to wzrostu PKB. Według szacunków MFW w 2022 r. gospodarka Litwy wzrośnie o 4,1%, a w 2023 r. o 3,1%. Oczekuje się, że w tym roku inflacja wyniesie 3,2%, a potem będzie stopniowo słabnąć do 2,8% w przyszłym roku i do 2,7% w 2023 roku. Bank Litwy również zrewidował w górę swoją prognozę wzrostu PKB. Obecnie spodziewa się 5,1% wzrostu w br., w porównaniu z poprzednią prognozą na poziomie 2,9%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: