Mieszkania w Strefie Euro o 5,4% w górę

Mieszkania w Strefie Euro o 5,4% w górę

Jak pokazują dane Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat, w ciągu ostatnich trzech miesięcy 2020 r. nieruchomości mieszkalne w Strefie Euro wzrosły o 5,4% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku, co wskazuje na najbardziej znaczący wzrost od października-grudnia roku 2006. W raporcie odnotowano również przyspieszenie rocznej dynamiki cen w porównaniu ze wzrostem o 4,9% kwartał wcześniej. W porównaniu do lipca-września koszt mieszkań wzrósł o 1,4%, podczas gdy w II kwartale o 1,3%. Przyspieszenie tempa wzrostu w tym okresie odnotowano także w krajach UE o 5,7% w porównaniu do października-grudnia 2019 roku wobec wzrostu o 5,3% kwartał wcześniej. W porównaniu do poprzedniego kwartału ceny mieszkań wzrosły o 1,3%, podczas gdy kwartał wcześniej ten wskaźnik zdobył 1,4%. Największy wzrost cen w ciągu dwunastu miesięcy odnotowano w Luksemburgu – na poziomie 16,7%. W ujęciu kwartalnym największy wzrost cen nastąpił w Luksemburgu i na Cyprze – o 4,7%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: