Ministerstwo Finansów Grecji spodziewa się spadku PKB

Projekt budżetu Grecji na 2021 rok zakłada wzrost PKB na poziomie 4,8%, natomiast prognoza spadku gospodarki na ten rok została pogorszona do 10,5% z oczekiwanych wcześniej 8,2%. Wcześniej oczekiwano spadku o 7,5%. Pogorszenie planowanych wskaźników dynamiki PKB wynika z negatywnych skutków pandemii koronawirusa. Do zwalczania konsekwencji pandemii w przyszłym roku zostanie przeznaczono 5,5 mld euro. Z tego 2,5 mld euro na utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach i pomoc dla ludności. W latach 2020 i 2021 łączna kwota środków wydanych na walkę z negatywnym wpływem COVID-19 wyniesie 31,4 mld euro. Przewidywano, że w przyszłym roku nadwyżka budżetu państwa wyniesie 3,88% PKB, podczas gdy wcześniej oczekiwano 1,1% PKB. Wydatki wyniosą 67,184 mld euro. Oczekuje się, że wpływy podatkowe do budżetu wzrosną o 3,571 mld euro, czemu sprzyjać będzie wzrost wpływów z podatku VAT, akcyzy oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: