Morgan Stanley zwiększył zyski o jedną czwartą

Amerykański konglomerat finansowy Morgan Stanley odnotował lepsze od oczekiwań wyniki za trzeci kwartał. Według raportu banku, jego zysk netto w okresie lipiec-wrzesień podskoczył o 25% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, osiągając 2,717 mld USD. Zysk na akcję w wysokości 1,66 USD przekroczył szacunki ekspertów wynoszące 1,28 USD. Po trzech miesiącach bank osiągnął przychody w wysokości 11,657 mld USD, czyli o 16% więcej niż rok wcześniej. Prognoza ekspertów zakładała wzrost przychodów do 10,65 mld USD. Bank opublikował w raporcie wyniki swojej pracy na przestrzeni ostatnich 9 miesięcy. Od początku roku do września widać wzrost zysków o 12% w ujęciu rocznym – do 7,611 mld USD. W tym czasie przychody wzrosły o 13%, do 34,558 mld USD. W okresie od lipca do września bank zwiększył dochody odsetkowe netto o 22%, ustalając je na poziomie 1,49 mld USD. Dochód pozaodsetkowy wyniósł 10,17 mld USD, wzrastając o 15% w ciągu roku. Działalność handlowa banku przyniosła 4,15 mld USD przychodów. Liczba ta za rok wzrosła o 20,2%. Dochód z aktywów związanych z zarządzaniem majątkiem wzrósł o 7% do 4,66 mld USD. Wzrost dochodów z tytułu zarządzania inwestycjami wyniósł 38%, a z tytułu zarządzania papierami wartościowymi – 21%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: