Na początku lipca odbędą się wybory na przewodniczącego Rady Ministrów Finansów strefy euro

Na początku lipca odbędą się wybory na przewodniczącego Rady Ministrów Finansów strefy euro

Przewodniczący Rady Ministrów Finansów krajów strefy euro Mario Centeno powiedział, że wybór jego następcy odbędzie się na początku przyszłego miesiąca. Wcześniej Mario Centeno powiedział, że nie planował kandydować na drugą kadencję. Jego uprawnienia wygasają 12 lipca. Wybory na stanowisko przewodniczącego Eurogrupy odbywają się co dwa i pół roku. Rada Ministrów Finansów bierze udział w opracowywaniu i przyjmowaniu ważnych decyzji dotyczących kwestii związanych z polityką finansową w strefie euro. Podczas kryzysu w latach 2008–2009 Eurogrupa podejmowała działania w celu wsparcia krajów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Czasami posiedzenia Rady Ministrów Finansów odbywają się w rozszerzonym formacie i przedstawiciele krajów spoza strefy euro również angażują się w rozwiązywanie problemów. Właśnie tak jest teraz. W dyskusji nad problemami związanymi z konsekwencjami pandemii koronawirusa dla gospodarki regionu biorą udział przedstawiciele wszystkich krajów UE.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: