Nadwyżka handlowa Japonii w górę

Nadwyżka handlowa Japonii w górę

Ministerstwo Finansów Japonii zapowiedziało wzrost nadwyżki salda handlu zagranicznego w marcu do 663,7 mld JPY, czyli ponad trzykrotnie więcej niż w lutym. Wolumen dostaw eksportowych wzrósł o 16,1% do 7,4 bln JPY wobec prognozy na poziomie 11,6%. W lutym japoński eksport spadł o 4,5%. Istotnemu wzrostowi eksportu sprzyjał wzrost popytu na produkty japońskie ze strony partnerów zagranicznych na tle stopniowego ożywienia światowej gospodarki. Dostawy eksportowe do Chin wzrosły w marcu o 37,2%, do Hongkongu i Niemiec – o 15% i 11,3%. Wysyłki do Stanów Zjednoczonych wzrosły o 4,9%. Wolumen importu do Japonii wykazał w marcu najwyższą dynamikę za ostatnie 14 miesięcy i wzrósł o 5,7% wobec prognozy 4,7%. Wielkość importu z Chin wzrosła o 10%. Import z Niemiec i USA wzrósł w marcu odpowiednio o 11,2% i 6,5%. W I kwartale br. nadwyżka w handlu zagranicznym Japonii wyniosła 554,2 mld JPY.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: