Nadwyżka handlowa Niemiec w lipcu o 3,7 mld euro w górę

Na koniec lipca nadwyżka w bilansie handlu zagranicznego Niemiec wzrosła o 3,7 mld euro w stosunku do poprzedniego miesiąca i wyniosła 19,2 mld euro. Jednocześnie w ujęciu rocznym wskaźnik ten spadł o 10%. Dostawy eksportowe i importowe wzrosły w lipcu wobec czerwca odpowiednio o 4,7% i 1,1%. Porównanie z wolumenami sprzed kryzysu pokazało spadek eksportu o 12,1%, a importu o 11,5%. W ujęciu rocznym wielkość eksportu do Niemiec spadła o 11%. Wielkość importu spadła o 11,3%. Krajowy urząd statystyczny podał również dane o aktywności handlowej Niemiec za 7 miesięcy tego roku. Eksport w tym okresie zmniejszył się o 13,1% w stosunku do wielkości dostaw w okresie styczeń-lipiec 2019 roku. Import spadł o 10,4%. Nadwyżka w handlu zagranicznym zmniejszyła się o 34,5 mld euro do 96,4 mld euro. Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących spadła w lipcu z poprzedniego miesiąca o 0,4 mld euro do 20 mld euro.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: