Nadwyżka handlowa strefy euro wykazała wzrost

Urząd Statystyczny Eurostat podał, że nadwyżka salda handlu zagranicznego strefy euro za czerwiec przekroczyła prognozy. Wskaźnik podskoczył do 21,2 mld euro. Według ekspertów miała on wzrosnąć do 12,6 mld euro. W porównaniu z tym samym wskaźnikiem z poprzedniego roku, nadwyżka wzrosła o 9,3% i wynosiła 19,4 mld euro rok wcześniej. Eksport osiągnął poziom 170,3 mld euro i spadł o 10% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. W ciągu roku eksport zmniejszył się o 12,2%, osiągając 149,1 mld euro. Eurostat opublikował również dane o bilansie handlu zagranicznego Unii Europejskiej, wskazujące na czerwcową nadwyżkę w wysokości 20,7 mld euro. W porównaniu do czerwca 2019 r. dodatnie saldo wzrosło o 18,3%. Eksport wyniósł 154,4 mld euro, jego wolumen spadł o 9,6% w ciągu roku. Import wyniósł 133,7 mld euro, wykazując spadek o 12,8%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: