Nadwyżka w handlu zagranicznym Strefy Euro w dół

Nadwyżka w handlu zagranicznym Strefy Euro w dół

Europejski Urząd Statystyczny Eurostat podał, że w marcu br. nadwyżka w handlu Strefy Euro z krajami spoza bloku walutowego wyniosła 15,8 mld euro. W poprzednim miesiącu była ona 17,7 mld euro. Spadek był w porównaniu z tym samym miesiącem sprzed roku był jeszcze bardziej znaczący, ponieważ wówczas nadwyżka wyniosła 29,9 mld euro. Wolumen eksportu w tym miesiącu osiągnął 212,1 mld euro, po wzroście o 8,9% w ciągu dwunastu miesięcy. Import Strefy Euro wzrósł za rok o 19,2% do 196,3 mld euro. Za I kwartał nadwyżka w handlu zagranicznym Strefy Euro wyniosła 49,5 mld euro, co o 9% mniej niż ten sam wskaźnik z poprzedniego roku. Przesyłki zagraniczne z krajów Strefy Euro wyniosły 564 mld euro, co wskazuje na roczny spadek eksportu o 0,6%. Import wyniósł 514,4 mld euro i w porównaniu do marca poprzedniego roku wykazał wzrost o 0,3%. Eurostat podał również, że w marcu nadwyżka w handlu zagranicznym UE z krajami spoza UE wyniosła 18,8 mld euro wobec nadwyżki 28,3 mld euro rok wcześniej.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: