Nadwyżka w handlu zagranicznym Włoch w górę

Według włoskiego Urzędu Statystyczny Istat, w ostatnim miesiącu 2020 r. nadwyżka krajowa w handlu zagranicznym wyniosła 6,844 mld EUR. Jej wolumen wzrósł w porównaniu do 6,751 mld EUR w poprzednim miesiącu.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy do grudnia eksport wzrósł o 3,3% i osiągnął 38,833 mld EUR. Import w wysokości 31,989 mld EUR spadł w ciągu roku o 1,7%. W porównaniu z listopadem spadek eksportu wyniósł 3,8%, importu – 1,1%.

Zgodnie z wynikami całego minionego roku dodatnie saldo handlu zagranicznego kraju osiągnęło poziom 63,577 mld EUR, czyli więcej niż ten sam wskaźnik z 2019 roku na poziomie 56,116 mld EUR. Na koniec roku wolumen towarów i usług dostarczonych przez włoskich eksporterów do innych krajów wyniósł 433,550 mld EUR.

W porównaniu do tego samego wskaźnika sprzed roku eksport spadł o 9,7%. Wolumen importu na koniec 2020 roku ukształtował się na poziomie 369,972 mld EUR, czyli 12,8% poniżej tego samego wskaźnika rok wcześniej.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: