Niemcy: prognozowane są stabilne nastroje konsumentów

Niemcy: prognozowane są stabilne nastroje konsumentów

Według sondażu przeprowadzonego przez firmę badawczą GfK, stabilne nastroje konsumentów w Niemczech utrzymają się w sierpniu br. Oczekuje się, że odpowiedni indeks pozostanie na poziomie minus 0,3 pkt. Jednocześnie ekonomiści przewidywali wzrost indeksu do 1 pkt. Wśród negatywnych czynników analitycy wymienili m.in. wzrost liczby przypadków koronawirusa. Jednocześnie wskaźnik szczepień w kraju słabnie, co ogranicza dalszy wzrost nastrojów konsumentów. Zauważa się, że silny czerwcowy wzrost oczekiwań konsumentów co do perspektyw gospodarczych, a także wysokie prognozy dochodów ustąpiły w lipcu pewnemu osłabieniu. Jednocześnie wzrosła skłonność konsumentów do zakupów. W lipcu indeks oczekiwań gospodarczych spadł do 54,6 pkt z najwyższego poziomu od dekady – 58,4 pkt w czerwcu. Głównym wsparciem rozwoju gospodarczego w przyszłości będzie konsumpcja prywatna. Wskaźnik wskazujący na skłonność do zakupów wzrósł o 1,4 pkt do 14,8 pkt. Wskaźnik charakteryzujący oczekiwania dochodowe w ubiegłym miesiącu wyniósł 29 pkt, po spadku o 5,1 pkt z czerwca.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: