Niemiecki rząd zatwierdza pomoc finansową dla Lufthansy

Niemiecki rząd zatwierdza pomoc finansową dla Lufthansy

Negocjacje między rządem Niemiec a kierownictwem Lufthansy trwały kilka tygodni. I w końcu udało się dojść do porozumienia. Lufthansa otrzyma pomoc finansową, której kwota może wynieść 9 mld EUR. Zgodnie z warunkami porozumienia państwo otrzyma 20 procent udziałów w Lufthansie. W tym celu przeprowadzona zostanie dodatkowa emisja akcji przewoźnika lotniczego. Udział ten zostanie zwiększony do 25% + jeden udział, na wypadek gdyby jakakolwiek firma chciała nabyć pakiet kontrolny w Lufthansie. Dwa miejsca w radzie nadzorczej linii lotniczej zajmą kandydaci uzgodnieni z rządem. Pakiet pomocy finansowej obejmuje udzielenie Lufthansie 3-letniej pożyczki w wysokości 3 mld EUR. Osiągnięte porozumienie musi teraz zostać zatwierdzone przez Radę Nadzorczą i Radę Gubernatorów Lufthansy. Następnie Komisja Europejska wyda swoją opinię. Od początku 2020 r. kapitalizacja przewoźnika lotniczego spadła o ponad 47%. Po opublikowaniu informacji o zatwierdzeniu pomocy finansowej papiery wartościowe Lufthansy wzrosły o 7,5%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: