Obroty handlowe krajów G20 osiągają rekord

Obroty handlowe krajów G20 osiągają rekord

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju poinformowała o rekordowych obrotach handlowych między krajami G20 w okresie od stycznia do marca br. W swoim raporcie zauważa m.in., że ​​wolumen eksportu towarów wyniósł 4,023 bln USD, co wskazuje na wzrost o 8% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Wielkość importu ustalono na 3,974 bln USD, czyli 8,1% więcej niż w okresie październik-grudzień 2020 r. Oba wskaźniki przyspieszyły wzrost w stosunku do poprzednich trzech miesięcy. Handel międzynarodowy wzrósł we wszystkich krajach G20 z wyjątkiem Wielkiej Brytanii. Temu sprzyjał m.in. słaby dolar i droższe surowce. Ceny produktów rolnych wzrosły w tym kwartale o ponad 10%. Ceny metali wzrosły do ​​poziomów odnotowanych w 2011 roku. Dzięki temu eksport Argentyny wzrósł o 33,3%, a Australii o 17,5%. Pozytywny wpływ na dane eksportowe Kanady, Rosji i Indonezji miał 35% wzrost cen ropy. Wzrost zakupów produktów półprzewodnikowych był spowodowany wzrostem popytu na elektronikę w okresie pandemii. W efekcie zabrakło półprzewodników, co doprowadziło do wzrostu ich cen. Na tym tle eksport USA wzrósł o 5,7%, import o 5,3%. Jednak ze względu na niedobór półprzewodników spadła podaż samochodów, co doprowadziło do spowolnienia wzrostu eksportu we Francji do 2,7%, Meksyku do 0,4%. Chiny odnotowały kwartalny wzrost eksportu o 18,9%, a importu o 19%. W tym samym czasie Wielka Brytania zmniejszyła wolumen eksportu o 5,7%, importu – o 10,5%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: