Obroty handlowe krajów G20 znacząco w górę

Obroty handlowe krajów G20 znacząco w górę

Znaczący wzrost wolumenu handlu zagranicznego krajów G20 w okresie od lipca do września odnotowała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Sprzyjał temu proces ożywienia gospodarczego po gwałtownym spowolnieniu w drugim kwartale w związku z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Jednak wolumen handlu międzynarodowego nie w pełni odzyskał i pozostaje o kolejne 5% poniżej poziomu sprzed kryzysu. Według wyników III kwartału eksport krajów G20 osiągnął 3,462 bln USD i wzrósł o 21,6% w porównaniu do poprzednich trzech miesięcy. Wielkość importu w wysokości 3,424 bln USD wzrosła w tym kwartale o 18,1%. Znaczące wzrosty odnotowano w krajach Ameryki Północnej. Eksport kanadyjski wzrósł o 31,1%, podczas gdy eksport z USA wzrósł o 23,6%. Import Kanady wzrósł o 32,3%, USA – o 18,5%. Meksyk zwiększył swój eksport o 50,2%, a import o 18,5%. Kraje Unii Europejskiej zanotowały wzrost eksportu o 27,4%, a importu o 22,4% za kwartał. Chiński eksport wzrósł o 9,6%, a import o 13,7%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: