Oczekuje się przyspieszenia wzrostu PKB Chin

Oczekuje się przyspieszenia wzrostu PKB Chin

Chiński Urząd Statystyczny spodziewa się przyspieszenia wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale, dzięki wyższemu wzrostowi eksportu i importu kraju w porównaniu z poziomem światowym. Oczekuje się, że roczny wzrost w okresie październik-grudzień br. przekroczy ożywienie gospodarcze o 4,9% z lipca-września. Według szacunków ekonomistów w IV kwartale gospodarka Chin wzrośnie o 5-6%. W takim przypadku wzrost do końca 2020 roku wyniesie około 2%. Głównym motorem wzrostu gospodarczego w 2021 roku, według szacunków Morgan Stanley, będą wydatki konsumpcyjne, dzięki stabilnemu ożywieniu na chińskim rynku pracy, co pozwala Chińczykom na wydawanie oszczędności. Jednocześnie ekonomiści Standard Chartered uważają, że rosnące obawy o nową falę pandemii COVID-19 mogą spowolnić tempo wzrostu chińskiego PKB.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: