OECD oczekuje poważniejszego spadku wolumenu sprzedaży krajów G20 w drugim kwartale

OECD oczekuje poważniejszego spadku wolumenu sprzedaży krajów G20 w drugim kwartale

Według raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w pierwszym kwartale tego roku eksport towarów z krajów G20 spadł o 4,3% w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami, kiedy odnotowano spadek o 0,4%. Jego objętość wyniosła 3,451 bln USD. Import w wysokości 3,468 bln USD spadł o 3,9% w ciągu kwartału. W poprzednim kwartale spadek wynosił o 1%. Eksperci OECD w swoim raporcie zauważają, że spadek wolumenu handlowego w krajach G20 w drugim kwartale przyspieszył. Tak więc kwietniowy spadek eksportu Korei Południowej wyniósł 21,5%, Japonii – 10,6%. Jeśli w pierwszym kwartale kraje G20 w różnym czasie wprowadziły środki ograniczające rozprzestrzenianie się COVID-19, to w kwietniu skutki kwarantanny odczuły gospodarki wszystkich krajów. W okresie od stycznia do marca Niemcy odnotowały mniejszy spadek niż w innych krajach europejskich, należących do G20. Eksport Niemczech spadł o 3,5%, a import o 2,4%. Eksport Chin spadł o 9,3%, import – o 7%. Wzrost o 3,3% w tym kwartale wykazał eksport Korei Południowej, podczas gdy jej import spadł o 1,2%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: