Ograniczenia handlowe poważnie zaszkodzą gospodarce

Do 2025 roku utrata światowej gospodarki w wyniku nałożenia ograniczeń handlowych może sięgnąć 10 bln USD. Do takiego wniosku doszli eksperci BCG i HSBC, którzy przeprowadzili badanie. Wyższe cła i nałożone ograniczenia spowodują spowolnienie ożywienia światowego PKB po zakończeniu kryzysu. Eksperci rozważali dwa scenariusze rozwoju wydarzeń w gospodarce światowej. Jeśli wprowadzone ograniczenia handlowe zostaną utrzymane, to od przyszłego roku wzrost obrotów handlowych w krajach G20 będzie zatrzymany. Jeśli państwa porzucą politykę protekcjonistyczną i powrócą do zasad wolnego handlu, to obroty handlu zagranicznego mogą wzrosnąć o 2-2,6 pkt proc. Jednocześnie światowy PKB będzie rósł rocznie o 1,8-2,3 pkt proc. Eksperci BCG i HSBC zaproponowali plan działania na rzecz globalnego ożywienia gospodarczego. Uważają, że konieczna jest zmiana dotychczasowych zasad handlu międzynarodowego i wzmocnienie roli WTO. Należy również zwrócić większą uwagę na rozwój e-commerce. Należy stworzyć korzystniejsze warunki dla handlu międzynarodowego, w tym poprzez zniesienie ograniczeń.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: