ONZ ocenia szkody dla gospodarki spowodowane klęskami żywiołowymi

ONZ ocenia szkody dla gospodarki spowodowane klęskami żywiołowymi

Według raportu organizacji metrologicznej ONZ, od 1970 r. liczba klęsk żywiołowych na Ziemi wzrosła 5-krotnie do 11 tys. Szkody dla światowej gospodarki szacuje się na 3 bln 640 mld USD. Za główny powód uważano wzrost temperatury. Autorzy raportu ostrzegają, że w nadchodzących dekadach sytuacja nie ulegnie poprawie. Całkowita liczba ludzkich ofiar w ciągu 50 lat wyniosła 2 mln. Z powodu suszy zginęło prawie 650 tys. osób. Burze na morzach i oceanach pochłonęły życie 577 tys. osób. Powodzie i upał spowodowały śmierć odpowiednio 59 i 56 tys. osób. Jednocześnie raport mówi, że w ciągu 50 lat liczba ofiar klęsk żywiołowych zmniejszyła się trzykrotnie. Wynika to głównie z usprawnienia pracy służb odpowiedzialnych za terminowe powiadamianie ludności o zbliżającej się katastrofie.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: