OPEC zaktualizowała swoje prognozy nt. popytu na ropę

OPEC zaktualizowała swoje prognozy nt. popytu na ropę

Według zaktualizowanej prognozy OPEC, zapotrzebowanie na ropę na świecie w tym roku wyniesie 90,01 mln baryłek dziennie. W porównaniu do poprzedniej prognozy oczekiwania zostały obniżone o 300 tys. b / d, co wynika z osłabienia popytu w szeregu krajach OECD w III kwartale oraz nowych ograniczeń wprowadzonych w krajach europejskich do zwalczania COVID-19. OPEC spodziewa się silniejszego wzrostu popytu na ropę w 2021 r. w porównaniu z wcześniejszymi szacunkami. W przyszłym roku popyt może wzrosnąć o 6,25 mln baryłek dziennie i osiągnąć 96,26 mln baryłek dziennie. Wcześniej oczekiwano, że popyt w 2021 r. wyniesie 96,84 mln b / d. Głównym czynnikiem, który OPEC uwzględnił przy tworzeniu nowej prognozy, jest negatywny wpływ nowych ograniczeń. Według wstępnych szacunków OECD, rezerwy ropy naftowej w krajach organizacji spadły we wrześniu o 15,3 mln baryłek w porównaniu z sierpniem. Według danych za październik, rezerwy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych zmniejszyły się o 8,5 mln baryłek w porównaniu z porzednim rokiem, podczas gdy rezerwy produktów naftowych spadły o 34,1 mln baryłek.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: