Pandora poprawia prognozę II kwartału podatkowego

Duński producent i sprzedawca biżuterii Pandora powiedział, że poprawił swoją prognozę kluczowych wskaźników wydajności na drugi kwartał fiskalny, który zakończył się pod koniec czerwca. Do poprawy szacunków przyczyniło się wzmocnienie działalności gospodarczej i handlowej na głównych rynkach, co wiąże się ze stopniowym ożywieniem popytu na tle łagodzenia ograniczeń nałożonych podczas walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W szczytowym momencie kryzysu wywołanego pandemią firma zakładała, że ​​zakończy kwartał ze stratą. Teraz natomiast oczekuj marży EBIT bez strat, bez uwzględnienia kosztów restrukturyzacji. Raport Pandory mówi, że ​​86% sklepów powróciło do pracy. Niemniej jednak wyniki ostatnich trzech miesięcy wskazują na spadek całkowitej sprzedaży o 40%. Straty te zostały jednak skompensowane znacznym wzrostem sprzedaży internetowej, której wolumen skoczył o 176%. Według prognozy spółki marża EBIT w drugiej połowie roku może wynosić 10%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: