PKB Afryki Południowej w tym roku spadnie o 7,2%

Minister finansów Republiki Afryki Południowej, Tito Mboveni, przedstawiając parlamentowi budżet, który został zmieniony na okres do końca 2020 r., ogłosił spodziewany gwałtowny spadek PKB w wyniku negatywnego wpływu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Podkreślił, że cały świat ponosi ogromne straty w wyniku pandemii. Powiedział, że globalny spadek dochodu na mieszkańca będzie największy od 1870 roku. Setki milionów ludzi pozostaną bez pracy. Według prognoz ministra gospodarka Południowej Afryki w 2020 r. spadnie o 7,2%. W czerwcu bezrobocie w kraju wzrosło do 30,1%. W tej sytuacji rząd podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby wesprzeć gospodarkę. Na koniec roku łączne wydatki rządowe przekroczą 2 bln ZAR. Oczekuje się, że kwota podatków otrzymanych w skarbcu zostanie zmniejszona o 300 mld ZAR. Doprowadzi to do wzrostu deficytu budżetowego w Południowej Afryce do 76,1 mld ZAR lub 16,7% PKB.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: