PKB Hiszpanii w dół o 0,4%

PKB Hiszpanii w dół o 0,4%

Ostateczne dane dotyczące dynamiki produktu krajowego brutto Hiszpanii okazały się nieco lepsze od wstępnych szacunków. Krajowy Urząd Statystyczny poinformował, że hiszpańska gospodarka skurczyła się w okresie styczeń-marzec o 0,4% w stosunku do PKB w czwartym kwartale ubiegłego roku. W okresie październik-grudzień odnotowano zerową dynamikę. Spadek PKB zwolnił rok do roku. Według wyników pierwszego kwartału gospodarka kraju skurczyła się o 4,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. W minionym kwartale spowolnienie gospodarcze szacowano na 8,9%. Wstępne dane za I kwartał, które zostały opublikowane wcześniej, wskazywały na spadek produktu krajowego brutto o 0,5% w ujęciu miesięcznym i o 4,3% w porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku. W ubiegłym miesiącu Komisja Europejska opublikowała prognozę tempa wzrostu gospodarki w Strefie Euro oraz w wybranych krajach europejskich. Według oczekiwań Hiszpania zakończy rok 2021 z 5,9% wzrostem PKB.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: