PKB Kanady w górę w marcu

PKB Kanady w górę w marcu

Gospodarka Kanady w marcu wykazała dodatnią dynamikę. Według oficjalnych danych PKB przyspieszył do 1,1% z 0,4% w lutym. Jednocześnie aktywność gospodarcza w kraju jest nadal o 1% poniżej poziomu odnotowanego w lutym poprzedniego roku, czyli na miesiąc przed wybuchem pandemii koronawirusa. Wzrost zaobserwowano w 18 z 20 sektorów kanadyjskiego przemysłu. Sektory produkcyjne i usługowe wzrosły o 1,1%. Przedsiębiorstwa detaliczne w marcu wykazały wzrost sprzedaży na poziomie 3,7%, czyli nieco słabiej niż o 5,9% w lutym. Produkcja budowlana wzrosła w ciągu miesiąca o 2,2% i jest to już czwarty miesiąc dodatniej dynamiki z rzędu. Hurtownie zwiększyły swoje obroty o 1,8% po spadku o 1,4% miesiąc wcześniej. Wszystkie obszary społeczne również wykazały wzrost o 0,8% w ciągu miesiąca. Produkcja górnictwa, ropy i gazu wzrosła o 1,9% po spadku o 2,4% w lutym. Wolumen wydobycia ropy i gazu, który w ciągu miesiąca wzrósł o 1,6%, rośnie już 7 miesięcy z rzędu. Na koniec I kwartału produkcja towarów wzrosła o 2,2%, a sektor usług o 1,4%. Wzrost tych wskaźników obserwowany przez trzy kolejne kwartały.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: