PKB Niemiec w pierwszym kwartale spadł o 2,2%

PKB Niemiec w pierwszym kwartale spadł o 2,2%

Wstępne szacunki agencji statystycznej Destatis wskazują na maksymalny spadek PKB w Niemczech od stycznia-marca 2009 r. Niemiecka gospodarka spadła o 2,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem, kiedy jej spadek wyniósł 0,1%, co jest oznaką wejścia w stan recesji. Prognozy ekonomistów sugerują również obniżenie PKB o 2,2%. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego niemiecka gospodarka spadła o 2,3%, podczas gdy eksperci przewidywali spadek o 2%. Negatywny wpływ koronawirusa zaobserwowano w większym stopniu w marcu, co wpłynęło na kwartalne wskaźniki ekonomiczne. Z powodu ograniczeń wprowadzonych w kraju firma zmniejszyła inwestycje w sprzęt. Spadły wydatki konsumpcyjne. Jednocześnie dzięki wzrostowi wydatków rządowych i wsparciu państwa dla przemysłu budowlanego w Niemczech udało się uniknąć jeszcze większego obniżenia PKB.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: