PKB Singapuru spadł o ponad 40% w drugim kwartale

Wstępne dane opublikowane przez Urząd Statystyczny w Singapurze wskazują na rekordowy spadek gospodarczy w drugim kwartale. PKB kraju spadł o 41,2% w porównaniu z poprzednim okresem kwartalnym. Analitycy, którzy brali udział w badaniu Bloomberg, sugerowali, że spadek wyniesie 35,9%. W ujęciu rocznym spadek produktu krajowego brutto również wykazał rekordową wartość i wyniósł 12,6% przy prognozie spadku o 10,5%. Takie negatywne statystyki gospodarki Singapuru są związane z konsekwencjami pandemii koronawirusa. PKB Singapuru spadł o 0,3% w pierwszym kwartale. Kraj wszedł w recesję. Największy spadek odnotowano w budownictwie. Wolumen robót budowlanych spadł w kwartale sprawozdawczym o 95,6% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Wielkość produkcji przemysłowej spadła o 23,1%. Sektor usług spadł o 37,1%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: