Plan infrastruktury został zatwierdzony przez rząd amerykański

Plan infrastruktury został zatwierdzony przez rząd amerykański

Negocjacje między przedstawicielami partii demokratycznej i republikańskiej w sprawie projektu ustawy o planie infrastrukturalnym na 1,2 bln USD zakończyły się jego zatwierdzeniem – powiedział prezydent USA Joe Biden. Jednocześnie republikanie w Senacie nie zgadzają się na dodatkowy plan wydatków socjalnych do tej ustawy, przewidujący opiekę medyczną obywateli w domu i opiekę nad dziećmi. Joe Biden natomiast nalega na nich. Krajowy plan rozwoju infrastruktury przewiduje 579 mld USD, które zostaną zainwestowane w sieci energetyczne, szerokopasmowy Internet oraz kolejowy transport pasażerski i towarowy. W ciągu 8 lat planuje się przeznaczyć 109 mld USD na budowę i remonty dróg, mostów oraz realizację dużych projektów w sektorze budowlanym. W tym okresie planowane jest zainwestowanie 73 mld USD w infrastrukturę energetyczną, 25 mld USD w budowę i modernizację lotnisk. Plan przewiduje również konkretne inwestycje w rozwój dróg kolejowych, internetu i transportu publicznego.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: