Półroczny zysk BNY Mellon o 1,8% w dół

Amerykańska spółka holdingowa BNY Mellon, specjalizująca się w zarządzaniu aktywami i obsłudze transakcji na papierach wartościowych, poinformowała o spadku zysku netto o 1,8% za 6 miesięcy tego roku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Na koniec okresu sprawozdawczego jego wolumen ustalono na poziomie 1,845 mld USD. Jednocześnie rozwodniony zysk wzrósł w ciągu roku do 2,06 USD z 1,95 USD na akcję. Przychody wyniosły 8.118 mld USD, co wzrastając rok do roku o 3,8%. Raport za drugi kwartał wykazał spadek zysku netto w ujęciu rocznym o 7% do 901 mln USD. Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 1,01 USD, podobnie jak rok wcześniej. Przychody kwartalne wyniosły 4,01 mld USD, co jest o 2% więcej niż rok wcześniej.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: