Produkcja przemysłowa Japonii w górę w kwietniu

Produkcja przemysłowa Japonii w górę w kwietniu

Ostateczne statystyki opublikowane w poniedziałek przez japońskie Ministerstwo Gospodarki okazały się lepsze od prognoz analityków i wstępnych szacunków. Pod koniec kwietnia japońska produkcja przemysłowa wzrosła o 2,9% w porównaniu z marcem. Wskaźnik obliczono z uwzględnieniem czynnika sezonowego. Wstępny szacunek Ministerstwa Gospodarki zakładał wzrost produkcji przemysłowej w kwietniu o 2,5%. Wolumen produktów wysłanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe wzrósł w miesiącu sprawozdawczym o 3,1% w ujęciu miesięcznym, lub o 0,5 pkt proc. wyżej od początkowej wartości wskaźnika. Zapasy wyrobów gotowych wzrosły w kwietniu o 0,1% w porównaniu do marca. Jednocześnie wolumen zapasów zmniejszył się o 2,4%. W górę zrewidowano również ocenę dynamiki produkcji przemysłowej w Japonii w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. W ujęciu rocznym wskaźnik ten wzrósł o 15,8%. Wcześniej ministerstwo zapowiedziało wzrost produkcji przemysłowej o 15,4%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: