Produkcja przemysłowa w górę w Chinach

Produkcja przemysłowa w górę w Chinach

Tempo wzrostu produkcji przemysłowej w Chinach zwolniło w sierpniu do 5,3% rok do roku, podczas gdy w lipcu było na poziomie 6,4%. Analitycy spodziewali się 5,6% wzrostu. Sierpniowy wskaźnik okazał się najgorszy od 12 miesięcy z powodu negatywnych czynników. W ubiegłym miesiącu w Chinach odnotowano pogorszenie sytuacji epidemiologicznej. Ponadto pozostają problemy z dostawami półprzewodników. Na wielkość produkcji przemysłowej wpływa również polityka chińskich władz w zakresie ograniczania emisji dwutlenku węgla. Przez 8 miesięcy br. wielkość produkcji przemysłowej w kraju wzrosła o 13,1% w porównaniu z rokiem poprzednim. Chiński Urząd Statystyczny poinformował również o 2,5% wzroście sprzedaży detalicznej w sierpniu po wzroście o 8,5% w lipcu. Analitycy przewidywali spowolnienie tego wskaźnika jedynie do 6,3%. Bezrobocie w Chinach utrzymało się w sierpniu na lipcowym poziomie 5,1%. Przez 8 miesięcy br. w kraju powstało 9,4 mln miejsc pracy.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: