Produkcja przemysłowa w górę we Włoszech

Produkcja przemysłowa w górę we Włoszech

Włoska produkcja przemysłowa rośnie coraz szybciej. W kwietniu jej wolumen wzrósł o 1,8% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Jednocześnie w marcu wzrost był tylko o 0,3%. Dane kwietniowe były zaskoczeniem dla analityków, którzy przewidywali jedynie 0,4% wzrostu produkcji przemysłowej. Obliczenie dynamiki wskaźnika w ujęciu rocznym wykazało wzrost o 79,5%. Jednak tak wysokie tempo wzrostu włoskiej produkcji przemysłowej wynika z niskiej bazy. W kwietniu ub. roku branża kraju doświadczała poważnych trudności z powodu restrykcji. Wielkość produkcji środków produkcji wzrosła w kwietniu br. w ujęciu miesięcznym o 3,1%. Produkcja energii i dóbr konsumpcyjnych wzrosła odpowiednio o 2,4% i 0,5%. W ujęciu rocznym liderami pod względem wzrostu produkcji byli producenci sprzętu transportowego i wyrobów tekstylnych. Znaczący spadek produkcji nastąpił również w przemyśle farmaceutycznym i wydobywczym.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: