Produkcja przemysłowa w Japonii w górę

Statystyki publikowane w Japonii wskazują na przyspieszenie wzrostu produkcji przemysłowej. Pod koniec września jej wolumen w ujęciu miesięcznym wzrósł o 4%. Jednocześnie w sierpniu wzrost produkcji przemysłowej wynosił zaledwie 1%. Analitycy spodziewali się przyspieszenia tempa wzrostu wskaźnika, ale tylko do 3,2%. Wolumeny produkcji pojazdów i urządzeń produkcyjnych wzrosły w omawianym miesiącu o 10,9% i 11,1% w stosunku do sierpnia. Produkcja sprzętu AGD spadła we wrześniu o 8,1%. Spadek produkcji przemysłowej w Japonii w ujęciu rocznym wyhamował we wrześniu do 9% z 13,8% w sierpniu. Japoński rynek pracy wykazuje pewne oznaki stabilizacji. We wrześniu bezrobocie utrzymało się na sierpniowym poziomie i wynosiło 3%. Jednocześnie analitycy przewidywali wzrost wskaźnika do 3,1%. Liczba wakatów na 100 kandydatów pozostaje na najniższym poziomie od 2013 roku.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: