Produkcja przemysłowa we Włoszech w dół

Produkcja przemysłowa we Włoszech w dół

Włoski urząd statystyczny Istat poinformował o spadku produkcji przemysłowej we Włoszech w grudniu o 0,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem. W porównaniu ze spadkiem o 1,4% w listopadzie, spadek uległ spowolnieniu.

Prognoza ekonomistów zakładała spadek produkcji przemysłowej na poziomie 0,3%. Jednocześnie, w porównaniu do grudnia 2019 roku, spadek wyniósł 2%. W ostatnim miesiącu ubiegłego roku nastąpił miesięczny spadek produkcji dóbr konsumpcyjnych o 0,3%, a środków produkcji o 0,8%.

Jednocześnie produkcja dóbr pośrednich wzrosła w ciągu miesiąca o 1%. Produkcja energii była o 1,8% wyższa niż w listopadzie. Najbardziej znaczący spadek produkcji odnotowano w przemyśle włókienniczym, który w ciągu miesiąca zmniejszył się o 28,5%.

Jednocześnie wzrost produkcji o 10,9% wykazał sektor wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy. W ciągu miesiąca ilość wyprodukowanych produktów chemicznych wzrosła o 7,5%. Pod koniec 2020 roku produkcja przemysłowa w kraju spadła o 11,4%, co jest maksymalnym spadkiem od 2009 roku.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: