Prognoza inflacji Wielkiej Brytanii pozostaje na minimalnym poziomie

Prognoza inflacji Wielkiej Brytanii pozostaje na minimalnym poziomie

Jak pokazują wyniki badania populacji Wielkiej Brytanii przeprowadzonego przez Bank Anglii, Brytyjczycy przewidują inflację na następny rok na poziomie 2,7%, co jest najniższym poziomem od sierpnia 2016 r. Oczekuje się, że inflacja w przyszłym roku wyniesie 2,2% wobec oczekiwanych 2,1% w listopadzie. Jednocześnie długookresowa prognoza inflacji pozostała na niezmienionym poziomie 2,9%. Jeśli chodzi o dynamikę stóp procentowych, 35% ankietowanych uważa, że ​​Bank Anglii podniesie je w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Za spadkiem stopy przemawia 16% respondentów. Jednocześnie 35% opowiedziało się za brakiem zmian. Inflacja w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie 0,7%. Według szacunków Banku Anglii latem inflacja może nieznacznie przekroczyć 1,5%. W kolejnym okresie do stycznia 2024 r. ukształtuje się na poziomie nieco powyżej docelowej wartości 2%. Eksperci przewidują, że w najbliższej przyszłości inflacja przyspieszy do 2%. Prezes Banku Anglii Andrew Bailey uważa, że ​​Bank Centralny powinien sprowadzić inflację z powrotem do docelowego poziomu 2% i trzymać się przy tej stopie.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: