Przychody 12 największych banków inwestycyjnych na świecie wzrosły o 32%

Według badania przeprowadzonego przez Coalition, dwanaście największych banków inwestycyjnych na świecie od stycznia do czerwca zwiększyło swoje przychody o 32% w porównaniu do tego samego wskaźnika w roku poprzednim do 101,6 mld USD. Ten wskaźnik stał się maksymalny w ciągu ostatnich 8 lat. Obrót akcjami i instrumentami pochodnymi przyniósł 22,5 mld USD przychodów, co o 2% więcej niż rok wcześniej. W tym samym czasie wskaźnik sfery bankowości inwestycyjnej wzrósł o 23% do historycznego maksimum w 24,5 mld USD. Główny wkład we wzrost tego wskaźnika miały dochody z oferty publicznej. W segmencie FICC skumulowane przychody osiągnęły 54,6 mld USD i w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy podskoczyły o 56%. Na koniec drugiego kwartału łączne przychody banków wyniosły 56,8 mld USD, czyli o 50% więcej niż w 2019 r. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy banki inwestycyjne zmniejszyły zatrudnienie o 2%. Biorąc pod uwagę te dane, eksperci Coalition spodziewają się, że zwrot z kapitału tych instytucji finansowych wzrośnie do 12% do końca tego roku, po spadku w ciągu ostatnich 4 lat.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: