Przychody wiodących banków inwestycyjnych w górę

Według Coalition, łączne przychody dwunastu największych banków inwestycyjnych na świecie w trzecim kwartale osiągnęły 44 mld USD, w porównaniu z tym samym wynikiem z roku poprzedniego, gdy osiągnięto 36,8 mld USD. Ich przychody w ujęciu kwartalnym wzrosły o 20%, a w pierwszych dziewięciu miesiącach tego o 28%. Za dziewięć miesięcy skumulowane przychody wyniosły 147,5 mld USD, w porównaniu ze 114,8 mld USD w tych samych miesiącach poprzedniego roku. W lipcu-wrześniu handel akcjami i instrumentami pochodnymi przyniósł bankom 11,1 mld USD przychodów. W ciągu roku liczba ta wzrosła o 12%. Dochód uzyskany w obszarze bankowości inwestycyjnej został ustalony na poziomie 11,7 mld USD, czyli 16% powyżej tego samego wskaźnika rok wcześniej. Przychody z transakcji na aktywach o stałym dochodzie, walutach i towarach wyniosły 21,3 mld USD, co wzrastając o 26% w ciągu roku. Koalicja przewiduje, że do końca tego roku łączne przychody czołowych banków inwestycyjnych osiągną 188,2 mld USD, zwyżkując 25%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: