Realne dochody ludności w krajach OECD wzrosły w pierwszym kwartale o 0,1%

W raporcie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju odnotowano wzrost realnych dochodów ludności krajów członkowskich w I kwartale na poziomie 0,1%, przy spadku realnego PKB per capita w tym okresie o 2%. Wzrost pierwszego wskaźnika wynika z udzielania pomocy państwa gospodarstwom domowym w czasie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Działania mające na celu utrzymanie dochodów ludności poprawiły dynamikę dochodów o 2,1 pkt proc. w stosunku do dynamiki wzrostu gospodarczego. Różnica ta osiągnęła maksymalnego poziomu od IV kwartału 2008 r. W krajach G7 w okresie styczeń-kwiecień nastąpiło wyhamowanie wzrostu realnych dochodów ludności do 0,1% z 0,3% w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Wszystkie kraje G7 odnotowały spadek wskaźnika, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, gdzie dochody wzrosły o 0,7%. Wzrost dochodów odnotowano także w Australii, Belgii, Finlandii, Grecji, Irlandii, Holandii i Szwecji.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

The information post
Błąd
Wiadomość: