Rentowność 30-letnich obligacji Niemiec gwałtownie w dół

Rentowność 30-letnich obligacji Niemiec gwałtownie w dół

W związku z ciągłym wzrostem aktywów o stałym dochodzie rentowność niemieckich 10-letnich obligacji spadła do najniższego poziomu od kwietnia. 7 lipca koszt kredytu w wielu krajach Strefy Euro spadł do minimów od kilku miesięcy. Pod koniec wtorku obligacje niemieckie zanotowały najlepszy wynik w ciągu dnia od marca, a rentowność obligacji skarbowych spadła do minimum od lutego. Eksperci wskazują na szereg czynników, które przyczyniły się do osłabienia apetytu na ryzyko. Wśród nich m.in. zaostrzone regulacje w Chinach, gwałtowny wzrost zakażeń szczepem delta, doniesienia o osłabieniu aktywności w sektorze usług w USA. Rentowność 10-letnich obligacji w Niemczech wyniosła 0,279% i jest najniższa od 3 tygodni. W ciągu ostatniej doby straciła 1 pkt bazowy. Rentowność 30-letnich obligacji również spadła o 1 pkt bazowy, osiągając od początku kwietnia 0,212%. Rentowności 10-letnich obligacji Włoch spadły do ​​0,724%, co jest również najniższym wskaźnikiem od połowy kwietnia.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: